Valberedningen | Valberedning | Sitta i valberedningen | Valberedningsarbete | Valberedningsuppdrag

Om boken


Den här boken vänder sig till dig som sitter i en valberedning och vill ha lite tips och idéer kring hur arbetet skulle kunna läggas upp. Boken kan även användas av dig som kravställare på en valberedning för att bland annat utvärdera deras arbetssätt.

 

Avsnitten i boken hittar du i bilden till vänster.