Valberedningen | Valberedning | Sitta i valberedningen | Valberedningsarbete | Valberedningsuppdrag

Kontakta oss


Vi som ansvarar för hemsida valberedningen.se samt har skrivit boken heter Agneta, Lill och Martin. Kontakta oss gärna kring frågor gällande valberedningsarbetet:

 

Agneta Cuypers
agneta.cuypers@abalone.se

 

Martin Runefelt
martin@runefelthr.se

 

Lill Gusén Hammar (ansvarig för bokförsäljningen)
lill@stall-lansgard.se