Valberedningen | Valberedning | Sitta i valberedningen | Valberedningsarbete | Valberedningsuppdrag

Bilagor


Längst bak i boken finns det ett antal checklistor. Dessa checklistor finns bifogade som mallar i Word som du kan ladda hem och använda. Alla checklistor finns även som pdf.

 

Bilaga 1.doc – Checklista för förberedelser

 

Bilaga 2.doc – Handlingsplan

 

Bilaga 3.doc – Utvärdering av styrkor och svagheter

 

Bilaga 4.doc – Utvärdering av sittande styrelse

 

Bilaga 5.doc – Kompetensprofil för utvärdering av kandidater

 

Bilaga 6.doc – Styrelsens utvärdering av valberedningens arbete

 

Bilaga 7.doc – Valberedningens utvärdering av genomfört arbete

 

Checklistor.pdf